Contactar

Estamos dispoñibles por correo electrónico ou por teléfono. Tamén pode usar o noso formulario de contacto para facer unha pregunta sobre as nosas casas. Estaremos encantados de responder as súas preguntas.

Ao utilizar este formulario para contactar con Casa de Carmen & Mar non Camiño o usuario considérase informado e acepta a POLÍTICA DE PRIVACIDADE e o AVISO LEGAL que existe neste sitio web e consente expresamente a que Casa de Carmen & Mar no Camiño trate os seus datos de carácter persoal nun ficheiro denominado CLIENTES inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos, cuxa finalidade principal é o control, xestión e facturación dos clientes da empresa.

Informámoslle de que pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición en calquera momento e segundo a Lei 15/1999 LOPD de forma gratuíta a través da dirección Calle Atrás de Rafael Juan, 1, 15130 Corcubión, A Coruña, ESPAÑA ou a través de correo electrónico adxunto con proba válida en dereito, como fotocopia do D. N.I. e indicando no asunto "PROTECCIÓN DE DATOS".