Condicións Xerais de Contratación

O presente documento ten por finalidade regular as Condicións Xerais de Contratación dos servizos de reserva online entre Ana Belén Sendón Caamaño –en diante, Casa de Carmen & Mar no Camiño - (datos de contacto indicados no Aviso Legal desta web) e os seus clientes, así como as normas do establecemento.

Vostede, como cliente, declara ser maior de idade e/ou dispor da capacidade xurídica e de obrar suficientes para a celebración destes contratos e acepta, plenamente e sen reservas, a validez de todas e cada unha das cláusulas xerais de contratación que se recollen a continuación:

1. Reserva online

1.1. Procedemento previo de reserva

A reserva da casa completa en Casa de Carmen & Mar no Camiño supón a aceptación plena e sen reservas das presentes condicións xerais de contratación, en castelán, recollidas na última versión actualizada.

Para proceder á reserva atenderémoslle nos teléfonos (+34) 617 889 641 e (+34) 666 393 628, ou no e-mail info@casadecarmen.es e resolverémoslle calquera dúbida ou consulta que desexe realizarnos.

1.2. Confirmación da contratación

Ao final do proceso de reservas, recibirá no prazo de 24 horas un correo electrónico de confirmación de reserva con todos os detalles da mesma: número de reserva, importe, data e hora da reserva, nome e apelidos do cliente, lugar, data e hora da entrega, e desagregación do importe. Por favor, imprímaa e gárdea para a súa consulta.

1.3. Política de cancelacións

Para notificar a cancelación total ou parcial dunha reserva de aloxamento, ou o cambio ou cancelación de cita para un tratamento será imprescindible contactar directamente co noso persoal nos teléfonos ou no e-mail arriba indicados.

2. Tarifas

Os prezos que se mostran na web inclúen o IVE ou outro imposto indirecto equivalente, así como os gastos de xestión e tramitación. As tarifas varían en función da tempada do ano, da duración da estancia e dos servizos que se contraten segundo o disposto.

Infórmese doutros descontos especiais segundo ofertas e promocións por tempada.

3. Uso dos servizos

O usuario comprométese utilizar os servizos de maneira acorde á Lei, a moral, os bos costumes e a orde pública, así como co disposto nas presentes Condicións Xerais de contratación respectando os dereitos e/ou intereses de terceiros que, de calquera forma, poidan danar os servizos de Casa de Carmen & Mar no Camiño e/ou a súa imaxe. Casa de Carmen & Mar no Camiño poderá, para maior axilidade e en beneficio dos usuarios, modificar unilateralmente, en calquera momento e sen previo aviso, os servizos prestados, ou as condicións de operatividade, técnicas e de uso dos servizos.

4. Dereitos dos clientes

Para calquera consulta, suxestión ou reclamación, vostede pode dirixirse á encargada de Casa de Carmen & Mar no Camiño ou utilizar o correo electrónico info@casadecarmen.es. Ademais, informámoslle que vostede ten dereito a desistir do seu reserva como se indicou anteriormente sempre que aínda non se gozou da estancia. Dentro do prazo previsto, se vostede non queda satisfeito, poderá solicitar a devolución do importe abonado.

En relación coa forma de resolución de controversias, Casa de Carmen & Mar no Camiño e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro, sométense ao dos xulgados e tribunais da Coruña salvo que outra lei especifique o contrario.